+32 (0)495 11 18 77 info@thermaccent.be

Antwerpen wil een duurzame stad zijn. Therm’ Accent wil als onderneming bijdragen aan de verduurzaming van ons gebouwpatrimonium. Medio 2018 werd door Therm’ Accent een project ingediend voor een nieuw luchtfilterconcept dat de kostprijs, gebruiksvriendelijkheid en de afvalberg van luchtfilters bij balansventilatiesystemen kan terugdringen.

Therm’ Accent is hiervoor gehonoreerd door de stad Antwerpen en zal het ingediende projectvoorstel in de tweede helft van 2018 uitvoeren.

Het nieuwe type luchtfilter zal de interne luchtkwaliteit en de materiaalimpact van dergelijke ventilatiesystemen ten goede komen. Het opzet van het project is om 2 prototypes van de luchtfilter te ontwerpen, te produceren en te testen in een reële testomgeving.

Momenteel bevindt dit project zich in de onderzoeksfase. Therm’ Accent verwacht om de eerste onderzoeksresultaten te kunnen publiceren begin 2019.

De prototyping zal gebeuren via 3D-printing in samenwerking met Faber Makerspace (https://www.fabermakerspace.be/ )

Noot: Dit project is tot stand gekomen met de steun van de stad Antwerpen & Stadslab 2050 in kader van het projectfonds Duurzame stad.

Partners:
   

Share this: